Glosář

 V této části bych rád reagoval na dění v Drnholci

Glosář 1

            Drnholecký občasník má za sebou tímto číslem deset let své existence Jsem   jediným členem redakční rady po všechna léta. Jak se měnilo po obecních volbách složení zastupitelstva, proměňovalo se i složení redakční rady, nejradikálněji po volbách na podzim 2006. V souvislosti s tím i obsah Občasníku. Dnešní redakci tvoří lidé, převážně stojící mimo zastupitelstvo s výjimkou místostarosty A. Švejdy. Po posledních volbách došlo i k zásadnější  proměně obsahu. Zmizela prakticky historie, více se hledí na současnost.. Je-li toto zastupitelstvo   v polovině svého funkčního období.Každé zastupitelstvo za sebou cosi zanechalo. Nechť zhodnotí jejich výsledky historie, pokusme se o zhodnocení jejich působení. V současné době vládne na radnici koalice zastupitelů z kandidátek ODS a lidovců.Pustili se do náročných úkolů, myslím , že výsledky jsou vidět. Oprava základní školy, mateřské školy, vybudování dětského hřiště, odkoupení historické budovy radnice zpět do majetku obce , kdy po dobu více než 15 let byla v soukromých rukou .Teprve nyní začíná její odborná rekonstrukce. Je jen škoda, že se zatím nepodařilo získat více z dotací na její opravu. Nejsem stoupencem názoru, že představitelé Drnholce neměli kupovat tuto památku nazpět a nechat raději ji zbourat.Vždyť rekonstrukce právě této části náměstí je obsažena ve schváleném územním plánu. Myslím, že Drnholečtí už mnohokrát v minulosti prokázali, že umění destrukce ovládají mnohem lépe než se o něco starat. Je to dlouhý a smutný seznam . Pro nezasvěcené stačí jen nahlédnout do územního plánu městyse a srovnat, která doporučení   odborníků , obsažená v tomto dokumentu jsou do důsledku splněna. Členové zastupitelstva se nacházejí v nezáviděníhodné situaci. Peněz v obecní kase abys hledal svítilnou., řeší dilema, zda se už konečně zaměřit na potřeby starých spoluobčanů, nebo podporovat mladé rodiny

Místo domácích zemědělců se zde zabydlil zemědělský podnik z Vysočiny. Zápisy jednání zastupitelstva a stížnosti některých   zdejších občanů z Výsluni, především od mluvčí občanského sdružení stejného jména spíše svědčí o tom, že asi ne vždy postupují zaměstnanci této firmy v duchu platných předpisů, jak se jim snaží dokázat členové sdružení . A obyvatelé této místní části se diví.Tentokrát nejen oni. Nedaleko nově postavených domků se z ničeho nic objevily blyštivé věže snad nějakého sila.,bez všeobecného vysvětlení ze strany vedení této zemědělské společnosti.

Vadí mi nezájem  o zlepšení informovanosti návštěvníků Drnholce, ale mnohem víc vadí mi i lhostejnost místních. Je to lhostejnost, neschopnost.Vy jste spokojeni, jak vypadá celkový vzhled Drnholce? Chybí orientační plán se základními informacemi, propagační letáček, společenské akce nebývají uveřejňovány v tisku. Nestojíme o zviditelnění?

Budu teď ironický. A trochu odbočím: Ano , mladá generace stojí o zviditelnění. Myslím, že Drnholec je nejpomalovanější, chcete-li nejposprejovanější obcí široko daleko. V tomto směru jsme zviditelnění.. Je na vině vedení Drnholce? Škola? Rodiče? Podnikatelé? Absence policie? Právě před rokem se o stejném problému psalo v loňském Občasníku. Navštívil jsem v těchto dnech vesnice kolem Drnholce. Nezdá se, že by   tento typ „umělecké tvorby“ byl v okolí na vzestupu.. . Rád bych znal názory spoluobčanů jak mladých,tak i těch dříve narozených.

Také pohlednice Drnholce by měly být v místních obchodech k dostání.Návštěvníci městyse se po nich ptají,. Kdo   z e zastupitelů má na   starost propagaci? Jsou pohlednice k  dispozici také v TIC Mikulov a Pasohlávky..? Neměli by mít zájem také místní podnikatelé?

Ve srovnání s okolními obcemi nedokážeme pozvat novináře , aby o událostech v Drnholci napsali. Opravovala se škola, vybudovalo dětské hřiště, opravuje se významná historická památka, uskutečnil se košt vina , byly hody,zemědělský podnik zde buduje stavby viditelné zdaleka-dočetli jste se o těchto událostech někde v novinách? Do Drnholce zavítají novináři snad jen když jsou povodně..A regionální tisk? K dostání jsou zde jen dva tituly Nový život a Týdeník Břeclavsko. Moravský jih už ne, Hlas Pálavy, ačkoliv se jedná o zpravodajský týdeník regionu Mikulovsko, do Drnholce vůbec nedochází A chtěl bych někdy slyšet také slova chvály za kvalitně uskutečněné akce. Těch je tady také dost.   Košt, hody, cvičení, Jarabáček, , dámský klub Je ale také pravdou, že organizátorka těchto akcí se plete do místní politiky a nectí to pravidlo, že jako zaměstnanec obce má   být těchto akcí být nezúčastněná. A že se jich zúčastnila, mohu potvrdit sám…Pochvaly se dočkali organizátoři krojového plesu od sousedů z Novosedel….A když už se akce podaří a nepošleme informaci do sdělovacích prostředků, nevadí. Potom by měl být neaktuálnější internet. Domnívám se, že v každé místní organizaci jsou lidé, kteří by mohli přece jen trochu častěji informovat své spoluobčany o tom, co se konalo za akci.. Proč se objevují kritici, řekl bych spíš křiklouni, kteří mají ústa plná    „ nápadů“, jak by co udělali, jak je kdo blbý a mohli bychom pokračovat.Inu, kdo nic nedělá, nic nepokazí. Nepokazí?    


O víně v Drnholci

Drnholec a víno

18.04.2009 22:09
                V archívních fondech jihomoravského městečka Drnholce, uložených především v pobočce Moravského zemského archívu v nedalekém Mikulově, s nímž ve svých počátcích soupeřilo o...

—————

Všechny články

—————