Co se stalo v březnu 2009

29.03.2009 19:01

 Měl bych  dodat: u nás v Drnholci. Vyšel se zpožděním Drnholecký občasník. A vyšlo jich málo. V  Drnholci  prý je  650  domácností (chcete-li adres), výtisků bývalo 550. Nově  zkoušíme doručit jej do  domácností, takže jich  je  zhruba o stovku méně. Asi  jste si všimli: jiný formát, anketa, aktuální informace. Při  opravě  staré radnice nalezen  původní  malovaný dřevěný strop, konaly se gymnastické závody, po několikáté  během posledních deseti let níže položená místa  ohrožovala velká voda. a určitě si  vzpomenete  na další  události. Ale zkuste  napsat také něco i vy , Co se vám v Drnholci  líbí-nelíbí atd.

—————

Zpět


O víně v Drnholci

Drnholec a víno

18.04.2009 22:09
                V archívních fondech jihomoravského městečka Drnholce, uložených především v pobočce Moravského zemského archívu v nedalekém Mikulově, s nímž ve svých počátcích soupeřilo o...

—————

Všechny články

—————