Josef Čápek zemřel

29.03.2009 18:43

Poslední březnový pátek se v odpoledních  hodinách  konalo  smuteční  rozloučení  se starostou Drnholce Josefem Čápkem,, který  zemřel po  krátké  těžké  nemoci ve věku nedožitých  šedesáti let. Ve funkci starosty  Drnholce byl  již čtvrté  volební  období.. Ve své funkci  se  snažil  o  dohodu mezi různými názorovými skupinami. Rozloučit se s ním  přišli  rozloučit kromě většiny  občanů Drnholce také   starostové z Břeclavska. 

—————

Zpět


O víně v Drnholci

Drnholec a víno

18.04.2009 22:09
                V archívních fondech jihomoravského městečka Drnholce, uložených především v pobočce Moravského zemského archívu v nedalekém Mikulově, s nímž ve svých počátcích soupeřilo o...

—————

Všechny články

—————