Sochy v okolí kostela

Sochy v okolí kostela

           

 

Sochy v okolí kostela (sv. Florian, sv. Jan Nepomucký, pamětní obelisk) byly přemístěny ke kostelu v roce 1979, kdy začala být budována horní zdrž Novomlýnské nádrže. Starý cihlový   most ustoupil nově vybudované silnici.

Socha sv. Floriána  byla na nynější místo, tj, na jihovýchodní stranu farního kostela přemístěna z Dyjské ulice. Je to barokní figura světce vybaveného obvyklými atributy: vědrem, kopím (praporcem) a zbrojí. Čtyřboký postament s proláklými boky je završen římsou a ozdoben rytými zrcátky. jedná se o barokní sochu nezanedbatelné historické hodnoty z druhé poloviny 18. století.

Socha sv. Jana Nepomuckého   je umístěna po levé straně od dveří kostela. Na nynější místo byla přemístěna kolem roku 1980, kdy se budovala nová silniční komunikace přes Drnholec. Nešetrným způsobem byl zlikvidován barokní cihlový most z roku 1695, na němž   byla tato socha umístěna.

Pamětní obelisk  byl přenesen ze stejného mostu jako socha sv. Jana Nepomuckého a byl umístěn vně ohradní zdi kostela na jihovýchodní straně prebystáře. jedná se o pozdně renesanční obelisk – hranolový postament po stranách dekorovaný reliéfními lvími hlavami s čelní stranou věnovanou pamětnímu nápisu. Na postamentu čelo s křížem flankováno volutovými křídly nesoucími římsu podkládající vlastní obelisk na proláklé nožce završený koulí. Obelisk je dekorován rolwerkem a beschlagwerkem, volutová křídla zatočená do symetrických kuželek doplněná palmetami.

            Hodnocení:

Pozdně renesanční obelisk připomíná vítězství Fridricha z Tiefenbachu a jeho stavovského vojska nad císařskými u Dolních Věstonic v srpnu 1619. Ojedinělá pozdně renesanční memoriální památka pozoruhodného detailního zpracování. Bohužel v pokročilém stádiu fyzického rozkladu. pamětní spis s vyjímkou menší plošky zcela zvětralý, nahrazený omítkovou plombou. Totéž se týká i reliéfního dekoru.

 

 


O víně v Drnholci

Drnholec a víno

18.04.2009 22:09
                V archívních fondech jihomoravského městečka Drnholce, uložených především v pobočce Moravského zemského archívu v nedalekém Mikulově, s nímž ve svých počátcích soupeřilo o...

—————

Všechny články

—————