Z účetních knih

 

Věhlasu dosáhl Drnholec, když by    žilo před sto lety téměř dvojnásobné množství než je tomu dnes, se smutnou je zachováno asi čtyřicet knih jednající o hospodaření s vinohrady a s vínem. Jsou to tzv. vinné knihy, psané německy Weinbucher. První tři knihy jsou z let 1747 – 9, 1787 a 1796. Knihy nám podávají dost spořádaný obraz o tom, jak se hospodařilo se sklizní vína, jaké byly sociální poměry obce a též jak se víno pilo.

I.                    Kniha vinná nebo výčepní z let 1747 – 49

Horenské právo (Weinbergrecht) rozeznávalo pro výčep tři druhy vína:

q       staré víno (alter Wein)

q       uložené víno (Lagerwein)

q       čisté víno (klarer Wein)

 

Z výčepní knihy vysvítá ,že se tehdy hodně pilo čistého vína, které se nejvíc pilo od května do listopadu. Všimneme si v této věci seznamu vyčepovaného vína v obecním šenku. Víno se čepovalo obyčejně v obecném šenku v podloubí radnice. Každý rolník měl vlastní sklep, vlastní víno a velmi četný byl domácí výčep.( Buschenschank)

V roce 1747 se vyčepovalo:

q       v lednu: šest věder starého a sedm sudů uloženého vína

q       v únoru dvě vědra starého a 17 sudů uloženého vína

q       v březnu 21 sudů uloženého vína

q       v dubnu11 sudů uloženého, tři vědra čistého a čtyři vědra uloženého vína

q       v květnu jedno vědro čistého vína, 12 věder uloženého a čtyř ibečky čistého vína

q       v červnu    11 beček čistého vína, šest beček uloženého

q       v červenci11 beček čistého vína

q       v srpnu osm beček čistého vína

q        v září 13 beček čistého

q       v říjnu 5 beček čistého

q       v listopadu 5 věder čistého vína a 4,5 vědra uloženého

q       v prosinci 1 bečka čistého a 8 beček uloženého

 

 

Rozdělení vinných účtů v roce 1747-8

 

q       rolníci – jmenovitě uvedeno, kolik výtěžku sklizeň přinesla, jména jsou německá, uveden jeden Čech (Janků) – resp. jedno české příjmení

q       přistěhovalci – kolik sklidili

q       příjem z obecních dávek

q       kontribuce válečná

q       různý příjem

q       příjem z obecních polí

q       co občané platili faráři na údržbu fary

q       výlohy pro přistěhovalce

q       výlohy an rekruty

q       výlohy na zimní kvartýry vojska

q       výlohy na vojáky, kteří táhli obcí (Marschtrunk)

q       výlohy na invalidy

q       kvitance na vojáky, kteří zde byli v kvartýru

q       víno pro hospody v obci, v Drnholci bylo tehdy šest hospod

q       příjem z pálení kořalky

 

 

V roce 1787 se vyčepovalo:

Čisté víno: (podle měsíců):1.51 věder,2.42 věder,3. 58 věder, 4. 68 věder, 5. 43 věder 6., 89 věder

                        77. 84 věder, 8.86 věder,9. 78 věder, 10. 97 věder,11. 68 věder, 12. 42 věder

Sklepní – uložené víno bylo čepováno: v lednu 25 věder, v únru 27 věder, v listopadu 5 věder a v prosinci 18 věder. Z toho lze poznat, že čisté víno Němci milovali „uber alles“

Víno se také prodávalo podle měsíců a to v šenku, ve vinných knihách je velmi pečlivě veden seznam „kdo a kolik mázů“ vypili návštěvníci šenku. Poněvadž jsou návštěvníci uvedeni jménem a též povoláním, lze soudit, že seznam platí pro obecný šenk, uvedeme zde celý seznam

leden – čepováno 1 vědro 24 mázů a bylo podáno

                                                           jednomu feldvéblovi 24 mázů

                                                                       handlíři        20 mázů

                                                           zdejšímu myslivci    10 mázů

            Tato kvanta vypili tito lidé v lednu, není však udáno kolikrát byli v šenku

únor – čepováno 63 mázů a to:

                                                           jednomu vojákovi                  10 mázů

                                                           jednomu z Litobratřic                        12 mázů

                                                           jedné vojačce (Soldatin)        12 mázů

                                                           revizorovi účtů                       10 mázů

 

březen – čepovány dvě vědra a 15 mázů, a to :

                                                           jednomu celníkovi                  12 mázů

                                                           zdejšímu písaři                       12 mázů

                                                           jednomu myslivci                   10 mázů

                                                           jednomu handlíři                    10 mázů

                                                           jednomu feldvéblovi              10 mázů

                                                           zdejšímu zámečníkovi                        10 mázů

 

duben – čepováno   jedno vědro a 29 mázů, a to:

                                                           kameníkovi                            12 mázů

                                                                       myslivcovi                              10 mázů

                                                                       písaři obce                              8 mázů

 

            květen 1787 – čepovány dvě vědra 62 mázů

                                                                       celníkovi                                 10 mázů

                                                                       revizorovi daní                       10 mázů

                                                                       myslivcovi                              10 mázů

                                                                       jednomu cizímu                      12 mázů

 

            červen 1787 – čepováno jen 33 mázů (už nebylo tolik vína)

                                                                       revizorovi daní                      10 mázů

                                                                       celníkovi                                 10 mázů

            červenec 1787 - čepováno 1 vědro a 23 mázů

                                                           obchodníkovi s textilem         8 mázů

                                                           myslivcovi                              10 mázů

srpen 1787 – čepováno jen 14 mázů

                                                           feldvéblovi                             10 mázů

září 1787 – čepováno 80 mázů a to:

                                                           revizorovi daní                       10 mázů

                                                           celníkovi                                 10 mázů

                                                           písaři daní                              12 mázů

                                                           jednomu muži                         12 mázů

říjen 1787       - čepována 2 vědra 33 mázů:

                                                           handlíři                                   10 mázů

                                                           feldvéblovi                             10 mázů

                                                           revizorovi daní                       12 mázů

                                                           zámečníkovi                           10 mázů

                                                           soudu ve Frélichově               8 mázů

                                                           učiteli                                     12 mázů

 

listopad 1787 – čepováno jedno vědro 30 mázů, a to:

                                                           sládkovi                                  12 mázů

                                                           hloupé Marii                           10 mázů

                                                           revizorovi daní                       10 mázů

                                                           myslivcovi                              10 mázů

                                                           jednomu vojákovi                  12 mázů

                                                           dvěma ženám

                                                                       - Barbora Haslinger   8 mázů

                                                                       - Theresia Brundel      10 mázů

                                                           feldvéblovi                             10 mázů

prosinec 1787 – čepována 3 vědra 17 mázů

                                                           celníkovi                                 10 mázů

                                                           písařovi daní                          12 mázů

                                                           Theresia Brundel                    10 mázů

                                                           jednomu Krobotovi                8 mázů

 

                Ze seznamu poznáváme, která povolání byla v Drnholci a kdo se nejvíc zdržoval v šenku.

            Tyto informace naleznete i v novodobé česky psané kronice našeho městyse, kam je přepsal   ze starých dokumentů kolem roku 1960 kanovník Alfréd Macek z Mikulova, který byl v letech 1960-65 pověřen vedením   Kroniky. Městyse Drnholce V jeho zápisech nalezne čtenář spoustu informací ze starobylých kronik a jiných rozmanitých písemností, méně však jeho záznamy informují o tom, co se v těch letech v Drnholcí odehrálo.

                                                                                                                     


O víně v Drnholci

Drnholec a víno

18.04.2009 22:09
                V archívních fondech jihomoravského městečka Drnholce, uložených především v pobočce Moravského zemského archívu v nedalekém Mikulově, s nímž ve svých počátcích soupeřilo o...

—————

Všechny články

—————