Klub přátel Drnholce

Klub, společnost nebo sdružení? To je v této chvíli snad jedno.  V každém  případě již  v loňském roce byla  podána  žádost o  založení společenstva  místních občanů, jejichž prvotním zájmem je  poznávání minulosti Drnholce  a jeho blízkého okolí,   jež bylo do  poloviny 19. století  známo jako  panství Drnholec. V té době v Drnholci žilo  na tři  tisíce osob.  Městečko  bylo na svém hospodářském vrcholu. Odmítnutí technického pokroku v podobě železnice je prvním z řady rozhodnutí a skutků, jimiž se  toto místo postupně, avšak  velmi vytrvale  propadá  především  po hospodářské stránce. Spočítáno: špatné dopravní  spojení, není zde žádný  větší průmyslový podnik, zmizely místní cihelny, mlýn, pivovar, pila, konečně bývalý nadační statek se v průběhu dvacátého  století rozplynul.,  různí řemeslníci převedeni do  okresních podniků, obchody  jsou rušeny. Prakticky zde nesídlí významnější zemědělský podnik. Po stránce rozvoje turistiky  je  Drnholec také kdesi na počátku  cesty. Dávno  jej  předběhly sousední Pasohlávky, rozvojem    vinařství  sousední Novosedly. Máme tu hotel, ale  chybí možnosti   levnějšho ubytování,   jsou zde prosperující  firmy  Macháček, Malík, SIKOS, MATES, Nové Vinařství . Chtěli bychom informovat nejen co se daří, ale také   o tom, co není  chloubou Drnholáků.I když nemáme  zatím oficiální schválení stanov, určitěse tak stane do konce června 2009. Chceme  seznamovat  se zajímavou minulostí Drnholce a  informovat, co nového  a především zajímavého  se přihodilo v Drnholci. a taky, co o nás píší jinde. A taky: Kde všude  jsou Drnholáci ve světě.

Kde všude žijí Drnholáci? Ozvěte se!


Historie projektu

V této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.


Naši uživatelé

Zde je vhodné popsat, kdo jsou Vaši cíloví uživatelé a proč je právě tento projekt pro ně důležitý. Důležité je Vaše návštěvníky také motivovat, aby se na tyto stránky pravidelně vraceli.


O víně v Drnholci

Drnholec a víno

18.04.2009 22:09
                V archívních fondech jihomoravského městečka Drnholce, uložených především v pobočce Moravského zemského archívu v nedalekém Mikulově, s nímž ve svých počátcích soupeřilo o...

—————

Všechny články

—————