Glosář 2

 

 

 

 Zpráva z jednání   zastupitelstva Městyse Drnholec

očima nezaujatého pozorovatele

 

            Poslední   jednání zastupitelstva našeho městyse se uskutečnilo ve čtvrtek 12. března. Přítomno bylo 13 zastupitelů, chyběli Petr Judas a nemocný starosta Josef Čápek.Mezi nimi již ale dva, kteří nastoupili v průběhu tohoto volebního období . Za Mojmíra Hromníka byl přítomen Karel Bejdák, za nedávno zesnulého Vojtu Šebestu Vlastimil Třetina.. Vedení schůze místostarostou Aloisem Švejdou bylo bezproblémové, úřední zápis z tohoto jednání vyhotoví paní Anna Kaňkovská. V něm bude zaznamenáno, které body z jednání a jakém poměru byly schváleny.

            Kupodivu přítomno je i několik spoluobčanů, z nichž majitelka místního hotelu Daniela Wornellová,ani mluvčí o.s. Výsluní ing. Ivana Kabrhelová jen málokdy vynechají možnost sledovat jednání.drnholeckých zastupitelů. Paní inženýrka nevynechá příležitost, aby nenapadla konání   zaměstnanců AGRO Měřín. Může si to dovolit, je totiž důchodkyně, ekonomicky nezávislá., problematiky znalá, , dlouhá léta pracovala v zemědělství A zemědělský podnik z Vysočiny? Podařilo se mu legálně  získat majetek bývalého místního státního statku, již několik let poté, co byl Státní statek Drnholec, dnes to snad už lze konstatovat- ne příliš úspěšně privatizován. Dnes AGRO zaměstnává i místní občany, je patrna určitá modernizace zemědělské techniky. Snaha o spolupráci s vedením městyse a odstranit případná nedorozumění   podle vyjádření nejen některých zastupitelů i zaměstnanců firmy tu je.

 Přesto některá rozhodnutí vedení této firmy jsou opravdu hodna pozornosti..Tím, které zajímá i mě, je vybudování velkých stříbřitých zásobníků v místě, odkud jsou vidět daleko do krajiny a narušují tak, dle mého soudu, její estetický vzhled. Navíc jsou   umístěny v blízkosti hřiště hasičů a z druhé strany v blízkosti nově stavěných rodinných domků. A stačilo jen málo, postavit je v objektu VKK, jenž je též v jejich vlastnictví, o kilometr či dva dál. Rozhodnutí vedoucí místního stavebního úřadu se zdá nepochopitelné a proběhlo-li stavební řízení, je divné, že se tehdy nikdo neozval. Jestliže se dotčení ozývají až nyní, proč mlčeli tehdy?

Na posledních schůzích se objevují Sláva a Jana Koneční. Od doby, co se přestěhovali na sklep na Husovu ulici, chtějí zavést ke sklepům obecní vodovod a kanalizaci a ani asfaltovou silnicí by nepohrdli..Faktem je, že sem na sklepy nastěhovalo několik rodin. Ti ovšem věděli, o stávající situaci, že zde není občanská vybavenost plně dořešena.. Lze říci, že jsou úspěšní. Část jejich požadavků je zařazena do rozpočtu na tento rok. Nevím, co je pravdy na tom, že zde měla být lepší cesta, na jejímž zbudování se měl podílet provozovatel skládky STKO sro. Je to asi jedna ze zpráv agentury JPP (jedna paní povídala) Nově   byly přítomny paní Hana Muchová, ta má strach , že přijde o pozemek za jejím domem a Jiřina Kadlečíková, která se přišla podívat poprvé. Taky ji zajímá, zda zastupitelé rozhodnou ve   prospěch požadavku její dcery. A nesmím zapomenout na Pavla Malíka, předsedu Drnholecké chasy, určitě je zvědavý na výši příspěvku od obce.

            Jednání probíhá bez větších rušivých momentů. Paní Věra Hadašová přednáší zprávu o činnosti rady městyse, trochu vzruchu, jak obvykle bývá, bylo   při projednávání rozpočtu městyse, který ve výsledné fázi je mírně přebytkový. Některé odprodeje majetku Drnholce provázejí nejasnosti, tak na návrh K. Šebesty je zřízena komise, v níž jsou prakticky zastoupeny všechny názorové proudy zastupitelstva, které mají za úkol, prověřit stávající situaci na místě a navrhnout   do příštího jednání řešení.

            Schváleny jsou závěry k dalším bodům jednání, i když s určitými komplikacemi., jedná se o firmy, zabývající se vybudováním fotovoltaických elektráren.. Trochu vzruchu je projednávání úprav měsíčních odměn pro zastupitele. Zvýšení odměn pro všechny zastupitele není schváleno, v dalším kole hlasování je stanovena výše odměny pro místostarostu, jenž současné době vykonává práci neuvolněného starosty., nyní nemocného.

            Jednání drnholeckých zastupitelů se trochu protáhlo trvalo dvě hodiny..Na závěr se hovořilo o nedostatku financí..Ale o tom zase někdy příště. Přesto již nyní kladu otázku

 

 Proč někteří starostové okolních obcí krátí finanční příspěvek na žáka?

                                                                                             

 

 

P.S .Dopustil jsem se několika nepřesností:První změnou v personálním složení zastupitelstva byl příchod Zdenka Juřeny  za B. Šimčíkovou, která pracuje pod obcí, Karel Bejdák nahradil V. Blahovou, také pracuje na obci, novými jsou otec a syn Josef a Jiří Malíkovi   


O víně v Drnholci

Drnholec a víno

18.04.2009 22:09
                V archívních fondech jihomoravského městečka Drnholce, uložených především v pobočce Moravského zemského archívu v nedalekém Mikulově, s nímž ve svých počátcích soupeřilo o...

—————

Všechny články

—————