Nemovité kulturní památky

  

 

 

Celkové hodnocení stavu památek v Drnholci

            Poválečné osudy zámku i samotného Drnholce jsou dosti pohnuté. Po roce 1945 dochází prakticky k výměně obyvatelstva, v důsledku známého rozhodnutí vítězných mocností v Postupimi. Podle sčítání obyvatel z roku 1930 žilo v Drnholci asi 90% občanů německé národnosti. Z původních téměř tří tisíc obyvatel se jejich počet snížil téměř na polovinu. V průběhu poválečného půlstoletí se počet obyvatel ustálil asi na 1800 osob, což činí asi 60% jejich předválečného počtu. Noví obyvatelé přispěli významným dílem k nenávratné likvidaci některých památek Jedná se především o zbourané domy v dolní části náměstí, původně zařazené do seznamu nemovitých památek, zbouraných však až v průběhu sedmdesátých let 20. století. Zmizel i barokní cihlový most přes slepá ramena Dyje, na své místo se téměř jistě nikdy nevrátí sochy Herkulů, jež byly z obce odvezeny někdy v šedesátých letech. A devastace památek bohužel pokračuje. Budova radnice, téměř zbořené stáje a další neradostně vyhlížející objekty jsou toho smutným dokladem. Slepá ramena Dyje sloužila v době , kdy se stavěla vodní nádrž Nové Mlýny jako smetiště, je zavezeno odpadky. Také zámecký park prakticky zmizel o jeho ochraně se přestalo mluvit.                             

 

                                  

 


O víně v Drnholci

Drnholec a víno

18.04.2009 22:09
                V archívních fondech jihomoravského městečka Drnholce, uložených především v pobočce Moravského zemského archívu v nedalekém Mikulově, s nímž ve svých počátcích soupeřilo o...

—————

Všechny články

—————